BAHASA INGGERIS (Ujian Lisan (Bertutur) dan Mendengar):

BAHASA MELAYU:
UJIAN LISAN (BERTUTUR):

UJIAN LISAN MENDENGAR: