– Dose 1 –

  1. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengatur program vaksinasi Covid-19 bagi murid sekolah yang telah mencapai umur 16 tahun. Hanya murid yang berusia 16 dan 17 tahun sehari sebelum tarikh suntikan vaksin dan namanya tersenarai dalam Lampiran 1 sahaja akan diberi suntikan.
  1. Berikut adalah ketetapan program vaksinasi bagi murid-murid sekolah kita:

Tarikh : 21.9.2021 ( Selasa ) / 23.9.2021 (Khamis)

Masa : Sila Rujuk Senarai Seperti Di Bawah

Tempat : Dewan Canselor MSU, Seksyen 13, Shah Alam

Dokumen Penting

IndividuDokumen Yang Perlu Dibawa
MuridKad Pengenalan / dokumen pengenalan sementara / passport
Ibu atau Bapa ( salah seorang )Kad Pengenalan / document pengenalan sementara / passport
PenjagaKad Pengenalan / passport / sijil pengangkatan / surat sumpah
WakilConsent letter yang telah lengkap ( kosongkan ruangan saksi )
Surat perwakilan ( KKM )
Kad Pengenalan / dokumen pengenalan sementara / passport

Lain-lain dokumen dari doktor/pakar perubatan yang dirasakan perlu sekiranya ada

  1. Ibu/bapa/penjaga murid dikehendaki untuk melengkapkan dan menandatangani Borang Persetujuan Suntikan Vaksin Covid-19 dan ianya perlu dibawa dan diserahkan kepada petugas di pusat vaksin pada hari tersebut. Dalam borang tersebut, tuliskan tarikh yang sama dengan tarikh suntikan diberikan.
  1. Ibu/bapa/penjaga perlu mengiringi murid ke Pusat Vaksin dan sekiranya tidak dapat berbuat demikian dan hanya menghantar wakil, maka Surat Perwakilan Ibu Bapa/Penjaga dan Borang Persetujuan Suntikan Vaksin Covid-19 yang telah lengkap dan ditandatangani oleh ibu/bapa/penjaga perlu dibawa oleh wakil untuk diserahkan kepada petugas di Pusat Vaksin.
  1. Ibu/bapa/penjaga digalakkan hadir ke pusat vaksin setengah jam sebelum masa.
  1. Sila rujuk laman web rasmi sekolah untuk maklumat berkaitan dengan program ini ( http://www.smkdj.edu.my )
  1. Bagi ibu/bapa/penjaga yang ada kesulitan untuk mencetak borang persetujuan dan borang perwakilan, boleh mendapatkan Salinan daripada pengawal keselamatan sekolah.

Harap maklum.

Terima kasih

ATTENTION TO ALL F4 and F5 STUDENTS DUE FOR VACCINATION!!!
PLEASE NOTE THAT THE VACCINATION DATE HAS BEEN RESCHEDULED. (Refer to the new list attached)
PLEASE BE PRESENT AT THE VACCINATION CENTRE ACCORDING TO THE DATE AND TIME STIPULATED.


Borang Persetujuan Suntikan Vaksin COVID-19 (Untuk Kanak-kanak Di Bawah Umur 18 Tahun):

To Print: Click the ‘Open In A New Window’ Button on the top right corner of the PDF below (Square With An Arrow Icon) (You will then be re-directed to Google Drive) -> Click the Print Icon on the top right corner (On Desktop)/ three dots and click “Print‘ (On Mobile))Surat Perwakilan Ibu Bapa/Penjaga Kepada Individu Membawa Kanak-Kanak Menerima Vaksin COVID-19:

Maklumat Vaksin COVID-19 COMIRNATY (PFIZER-BIONTECH) Bagi Kanak-Kanak Berumur 12-17 Tahun: