Peringatan untuk semua murid:

Murid-murid dilarang memakai pakaian PJPK
Sila patuhi peraturan peperiksaan yang telah ditampalkan di dalam kelas

Dilampirkan jadual waktu Peperiksaan Percubaan SPM Sambungan.