Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) yang ditubuhkan di semua sekolah adalah bertujuan untuk mewujudkan permuafakatan antara ibu bapa dan guru di sekolah yang berkenaan. Permuafakatan seumpama ini diharapkan dapat membina kesefahaman tentang tugas dan tanggungjawab bersama dalam usaha untuk meningkatkan mutu pengajaran guru-guru dan pembelajaran murid di sekolah, selain mempertingkatkan kerjasama dan
perkongsian antara pihak sekolah, ibu bapa, dan komuniti setempat (school home community partnership). Di samping itu, PIBG juga mempunyai peranan ’saling melengkapi’ terhadap fungsi Kementerian Pendidikan dalam menyediakan prasarana, kemudahan, dan suasana sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di sekolah.

Berikut adalah barisan PIBG tahun 2020.

Sr N.K. Thayalan
Yang Dipertua PIBG

Biro Ko-Kurikulum

Pn Stephanie Cheong
Timbalan YDP PIBG

Biro Sokongan Alumni & Semangat DJian dan Biro “Go-Green”

Encik Mohamed Khalid b. Jamal Mohamed

Biro Pembangunan Sekolah dan Biro “Go-Green”


Encik Eric Fernandez

Biro Sokongan Alumni & Semangat DJian dan Biro Akademik/ICT

Datin Noraini Selamat

Biro Kumpulan Sokongan Ibu Bapa dan Biro Sosial & Kebajikan

Dr. Kalaivani a/p Muthu

Biro Kumpulan Sokongan Ibu Bapa dan Biro Sosial & Kebajikan


Encik Louis Lim

Biro Pembangunan Sekolah dan Biro “Go-Green”

Datin Linda Ching-Cheang

Biro Sokongan Alumni & Semangat DJian dan Biro Ko-Kurikulum

Encik Kenny Loh

Biro Sokongan Alumni & Semangat DJian dan Biro Pembangunan


Encik Azrin Firdaus

Biro Ko-Kurikulum dan Biro Akademik/ICT