Koir & Muzik

  • 15TH MALAYSIAN CHORAL EISTEDDFOD 2017
    15th Malaysian Choral Eisteddfod 2017, adalah satu wadah muzik yang dapat memperkenalkan pelbagai aspek nyanyian koral. Pertandingan kebangsaan ini yang mendapat kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Associated Board Royal Schools of Music (ABRSM) dapat mendedahkan, mendidik dan menggalakkan murid-murid sekolah agar dapat mempersembahkan nyanyian koir yang terbaik. Pasukan Koir Yang Terlibat: 2 pasukan Harmonix Youth