Manual Pengguna.

Sila Layari laman web MOE seperti dibawah untuk mengemaskini maklumat secara online. Ini dapat mengurangkan pengisian berulang kali dan pemantauan maklumat oleh pihak Ibu Bapa / Penjaga.

https://public.moe.gov.my

Manual_Pengemaskinian_Maklumat_Ibu_Bapa_Penjaga_Secara_Dalam_Talian